اطلاعیه

 

آدرس پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم:

جهت ارتباط با حوزه تحصیلات تکمیلی به آدرس پست الکترونیکی dou@arak.ac.ir پیام دهید.

اطلاعیه

جهت دسترسی به فیلم های آموزشی سامانه LMS اینجا کلیک نمایید.