اجرای طرح خداقوت به دانش‌جویان در ایام امتحانات با حضور مدیریت و کارکنان مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه‌های دانشجویی

اجرای طرح خداقوت به دانش‌جویان در ایام امتحانات با حضور مدیریت و کارکنان مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه‌های دانشجویی

با توجه به اهمیت ایام امتحانات و لزوم توجه به فشارها و استرس‌های مرتبط با این ایام که می تواند در سلامت و عملکرد دانشجویان مؤثر باشد، مرکز مشاوره دانشگاه اراک در راستای اجرای طرح خداقوت به دانش‌جویان در این ایام، علاوه بر افزایش حضور مشاوران در خوابگاه های دانشجویی با حضور مدیریت و کارکنان این مرکز در هفته اول امتحانات نهایی ترم اول سال تحصیلی 99-1398 به این مهم پرداختند. همچنین این برنامه در این هفته نیز ادامه خواهد داشت. در این طرح علاوه بر آموزش مقابله با اضطراب امتحان و نیز آموزش شیوه های مناسب مطالعه و تقویت حافظه، پذیرایی مختصر با میوه نیز از دانشجویانی که در حال مطالعه بودند انجام گردید.

  


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک