اطلاعیه مهم

اسناد
نمایش 1 نتیجه

آئین نامه برگزاری امتحانات

اسناد
نمایش 2 نتیجه

راهنمای تغییر رمز سامانه‌ی آزمون‌ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای_تغییر_رمز_سامانه_آزمون_ها دانلود (93.8k)

برنامه امتحانی 982

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه امتحانی 982 - دکتری دانلود (32.3k)
برنامه امتحانی 982 - ارشد دانلود (34.8k)
برنامه امتحانی 982 - کارشناسی دانلود (49.0k)